Behandlingen av personuppgifter på Huge Fastigheter

Personuppgiftslagen (PUL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor från att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

När du blir hyresgäst, skapar ett konto eller söker bostad hos Huge behandlar vi vissa av dina personuppgifter, t.ex. namn, personnummer, adress och telefonnummer. Det är viktigt för att vi ska kunna ge dig rätt service. Om du lämnar synpunkter, förbättringsförslag eller ställer frågor till oss lagras dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna svara dig. För enskild näringsidkare registreras personnummer. Kontaktpersoner hos företag registreras med adress, telefonnummer och e-postadress.

Huge är enligt personuppgiftslagen ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget. Du kan känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Huge. Vi gör allt vi kan för att skydda dem från obehöriga och all behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas i Huges IT-system. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. Använd gärna blanketten som du laddar ned här.

Fyll i blanketten och skicka den per post till:

Huge Fastigheter AB
PUL
Box 1073
141 22 Huddinge

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Huge eller om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande kan du vända dig till vår Kundtjänst via e-post info@huge.se eller telefon 08-535 320 10.


Blanketter
Bredband / TV / Telefoni
Felanmälan / Mina sidor
Huge kontakt
Hyra / Kontrakt / Kö
Inflyttning
Min bostad
PUL

   Behandlingen av personuppgifter på Huge Fastigheter

Störningar
Säkerhet
Trycksaker
Utflyttning
Uthyrningspolicy
VVS (Avlopp, vatten, ventilation)info@huge.se

Kundtjänst: 08-535 320 10
Växel: 08-535 320 00© Huge Fastigheter AB · Alla rättigheter förbehållna