Du som varit hyresgäst hos Huge Fastigheter i en kommunal lokal ska från och med den 9 oktober felanmäla via Mina sidor på Huddinge Samhällsfastigheter.

Hjälp oss planera framtidens Björnkulla

Nu planerar vi tillsammans med Huddinge kommun för en ny stadsdel i Björnkulla, Flemingsberg. Bidra till utvecklingen genom att svara på några frågor under vecka 9, 11 och 13.

Just nu arbetar Huddinge kommun med att ta fram ett förslag till planprogram för Björnkulla. Tanken är att det kan gå ut på samråd under kvartal 4 2018 eller kvartal 1 2019. Då kommer du ha möjlighet att tycka till om förslaget, men redan nu har du möjlighet att berätta vad området betyder för dig!

Berätta genom att svara på frågor via webben under vecka 9, 11 och 13. Det är olika frågor respektive vecka. Här svarar du på frågorna.

Vad innebär planprogrammet?

Planprogrammet ska utreda möjligheterna för nya bostäder, service, förskola, skola och verksamheter inom Björnkulla. Området ligger sydväst om centrala Flemingsberg och gränsar till Botkyrka. Därför utreds också möjligheten för verksamheter i anslutning till den befintliga Hantverksbyn i Botkyrka kommun.

Projektet innebär även utbyggnad av infrastruktur inom hela programområdet. Bland annat genom en ny huvudgata i det lokala vägnätet som kopplar samman Flemingsberg med områden i Botkyrka kommun. Kopplingen till Botkyrka och till Flemingsbergsskogens naturreservat är viktiga frågor i arbetet med planprogrammet.