Du som tidigare varit hyresgäst hos Huge Fastigheter i en kommunal lokal ska från och med den 9 oktober felanmäla via Mina sidor på www.husf.se

Upprustning av Innergårdarna på Bäckgårdsvägen

Vårby
Under våren har ett antal workshops med hyresgäster, en konsult ’Urban Utveckling’ samt Huge genomförts. I dessa har det lämnats många olika förslag/önskemål om hur innergårdarnas miljöer kan utformas.

Det mesta av lekutrustningarna som idag finns på innergårdarna kommer att tas bort och en ny större lek-, rekreations- och mötesplats ska anläggas på en idag dåligt nyttjad yta på baksidan av Bäckgårdsvägen 40.

Arbetet startar under sensommaren och beräknas vara klart senast juli 2018.

Mer information om detta kommer att finnas på vår projektdel under året.