Kollektivhus

Fullersta Backe

Huge äger kollektivhuset Fullersta Backe. Det är ett hyreshus med vanliga hyreslägenheter men hyresgästerna driver och sköter själva huset i en förening där alla hyresgäster är medlemmar. Kollektivhuset Fullersta Backe har en egen bostadskö. 

Kollektivhuset Fullersta Backe