Hoppa till innehållet

Ängar för ökad biologisk mångfald

2020-05-27
Under våren kommer vi att förvandla några av våra gräsytor till naturlig ängsmark. Vi kommer att koncentrera oss på gräsytor som ligger i anslutning till naturmark, som exempelvis skogsbryn, gärden eller befintliga naturliga ängar.

Äng med prästkragar

Äng med prästkragar

äng med prästkragarTanken är att få in naturliga ängsblommor såsom till exempel hundkex, vitmåra, prästkrage, förgätmigej, maskrosor och andra liknande blommor på vår mark. Ängsmarken skapar vi för att öka den biologiska mångfalden för både flora och fauna. Alltså för att ge mat och bostad åt bland andra bin, humlor, fjärilar och andra nyttiga insekter.

– Hårt klippta gräsmattor täcker idag stora ytor i vårt samhälle. Dessa gräsmattor gynnar inga pollinatörer, producerar inga frön eller frukter och har i princip samma biologiska mångfald som betong, förklarar Ieva Millers, landskapsansvarig på Huge och lägger till:

– Däremot har vissa av dessa gräsytor en social funktion som vi naturligtvis ska ha kvar.

Livsviktiga för oss

Biologisk mångfald är viktig för att naturen ska vara i balans. Monokulturer, alltså bara en växt, främjar både oönskade skadeinsekter och sjukdomar eftersom balansen bryts. När vi låter bli att klippa våra gräsytor och låter dem gå i blom, så gynnas till exempel blomsökande pollinatörer som humlor, fjärilar och solitärbin. Pollinatörerna är livsviktiga för oss då de står för en tredjedel av vår matproduktion.

– En annan viktig asspekt är att bensindrivna gräsklippare släpper ut farliga ämnen, bland annat koldioxid och bensinångor. Till och med när motorn är avstängd. Förvandlingen till äng hjälper med andra ord till att minska dessa utsläpp, förklarar Ieva Millers.

I samarbete med kommunen

– Vi kommer att samarbeta med kommunen och utvärdera våra fastigheter tillsammans efter denna säsong. Vi kommer börja i en liten skala. Vi slutar att klippa gräset med gräsklippare på vissa ytor för att sedan slå det efter blomningen och undersöka vilka arter som kommer fram och se vilken potential ytorna har för att ställas om till ängsmark. Detta är ju inte något som sker på en säsong. Men vi kommer att följa vårt ängsprojekt kontinuerligt. Vi hoppas också att många kommer att tycka om tanken bakom och att det kommer att komma in vackra ängsblommor till glädje för bina och humlorna och oss, säger Ieva Millers, landskapsansvarig på Huge Bostäder.

Publicerad:

Senast uppdaterad: