Hoppa till innehållet

Armkrok - ett sätt att minska ensamheten

2019-12-04
Enligt statistik från SCB så ökar den sociala isoleringen efter pensionen. En tiondel av de som fyllt 75 år anses vara socialt isolerade, det vill säga de träffar inte anhöriga eller bekanta mer än ett par gånger i månaden. Det vill Huge tillsammans med projektet Armkrok hjälpa till att ändra på.

Ann-Kathrin Lindell från PRO och Ewa Hjelm från SPF och berättade om Armkrok.Ann-Kathrin Lindell från PRO och Ewa Hjelm från SPF är några av representanterna på Armkrok.

Projektet Armkrok startades av seniororganisationerna SPF Seniorerna, SKPF och PRO under hösten 2018 med grundidén att motverka ofrivillig ensamhet hos personer som är +65 och bor i Huddinge kommun.

Ofrivillig ensamhet

Alla människor behöver ett sammanhang och att känna gemenskap. Seniorer som lever i ofrivillig ensamhet tillbringar mycket tid ensamma i sina lägenheter, kanske utan att prata med någon annan människa på dagar eller veckor.

– Det vill Huge tillsammans med projektet Armkrok hjälpa till att ändra på. Eftersom vår personal regelbundet träffar våra hyresgäster, oftast i deras eget hem, kan vi kanske fånga upp människor som verkar vara i behov av gemenskap, säger Åsa Molin, boendeutvecklare på Huge.

Informerat hyresgäster 

Projekt Armkrok jobbar med uppsökande verksamhet för att nå dessa personer, skapa kontakt och bryta den sociala isoleringen. Det kan röra sig om regelbundna telefonsamtal, en promenad eller lunch tillsammans på någon skola, eller kanske en fika.

– Vi har flera +65-hus i beståndet och där har jag att tillsammans med representanterna på Armkrok delat ut information om deras verksamhet, berättar säger Åsa Molin.

Armkroks broschyr finns också i varje reception på våra områdeskontor.

Publicerad:

Senast uppdaterad: