Hoppa till innehållet

Beslut taget om att dela Huge

Kommunfullmäktige tog igår måndag beslut om att dela Huge Fastigheter i två separata bolag: ett med bostäder och centrum och ett med lokaler för kommunal verksamhet. Arbetet med delningen kommer att pågå under året och planeras vara klart i slutet av 2017.

De två bolagen får namnen Huge Bostäder AB respektive Huddinge Samhällsfastigheter AB.

Huge Bostäder AB kommer att äga fastigheter med bostäder, centrumanläggningar och lokaler för handel samt kontor. Huddinge Samhällsfastigheter får ansvar för de fastigheter som idag främst har kommunal verksamhet. Det gäller till exempel skolor, förskolor, äldreboenden och idrottsplatser.

Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att ta fram förslag på bolagsordningar och ägardirektiv för de båda nya bolagen.

Verksamhet som vanligt

Under tiden arbetet med delningen av Huge pågår fortsätter vår verksamhet som vanligt. Vår ambition är att du som hyresgäst hos oss ska påverkas så lite som möjligt. Du felanmäler till exempel som du gjort hittills, via Mina sidor på webben eller till vår kundtjänst, och vi tar hand om din felanmälan som tidigare. Hyr du en lokal för kommersiell eller kommunal verksamhet kan du också i fortsättningen vända dig till de kontaktpersoner du har hos oss. Du kommer längre fram att få vidare information om de förändringar delningen medför för dig som kund.

På Huddinge kommuns webbplats kan du läsa mer om beslutet. Huge Fastigheter delas upp

Publicerad:

Senast uppdaterad: