Hoppa till innehållet

Brandförsvaret: fasaderna uppfyller kraven

Nu har Södertörns brandförsvarsförbund återkommit till oss med sin bedömning om den dokumentation vi skickat till dem om brandsäkerheten på fasaderna på Klockarvägen 4, 6, 9, 11 och 15. Bedömningen är att fasaderna uppfyller kraven i byggreglerna.

KlockarvägenSödertörns brandförsvarsförbund har velat att Huge ska visa hur fasaderna uppfyller Boverkets byggregler för brandskydd. Huge har därför i flera omgångar skickat handlingar som ska styrka detta.

Konstruktionen uppfyller kraven

Brandförsvarsförbundet skriver i sitt svar att ”Brandförsvarets bedömning är att Huge har visat på att konstruktionen uppfyller de krav som ställdes i byggreglerna då de uppfördes, d.v.s. BBR10. Brandförsvaret anser ej att vi med stöd i Lag om skydd mot olyckor kan ställa högre krav än byggreglerna i detta fall. Fasadkonstruktioner får enligt byggreglerna innehålla brännbart material.”

Brandförsvarsförbundet har också kontaktat Boverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för vägledning och ingen av dessa myndigheter ifrågasätter denna bedömning. 

– Det är bra att Södertörns brandförsvarsförbund har kommit fram till samma slutsats som vi och våra brandskyddsexperter, säger Anders Daniels, chef för Fastighetsutveckling på Huge.

Läs mer om brandsäkerheten på fasaderna på Klockarvägen här.

Publicerad:

Senast uppdaterad: