Hoppa till innehållet

Det lönar sig att svara på vår kundenkät

Under hösten 2018 fick över 2000 av våra hyresgäster möjlighet att svara på en kundenkät om hur de upplever sitt boende och Huge som hyresvärd. Nu har drygt ett år gått sedan resultatet av kundenkäten kom och vi vill därför berätta om vad vi gjort i våra områden område för att du ska trivas ännu bättre hos oss.

Trygghetsvandring tillsammans med våra hyresgäster
Centrala Huddinge

Enkäten visade att våra hyresgäster i  centrala Huddinge önskar att vi bland annat satsar mer på skötsel och underhåll av vår utemiljö, samt på trygghet och säkerhet.

Sedan förra kundenkäten har vi därför jobbat med följande åtgärder:

 • Ökat fokus på skötsel och underhåll för att skapa trivsamma utemiljöer i centrala Huddinge
 • Grovstädning av samtliga garage
 • Tillgänglighetsanpassning av gångvägar samt entré till garage i centrum
 • Trygghetsvandringar tillsammans med boende och andra aktörer i samhället till exempel Huddinge kommun, Polisen och Stockholms brandförsvar
 • Ny LED-belysning under skärmtaken i centrum, för att öka trygghet och samtidigt hushålla med elförbrukningen
 • Bjudit in till flera familjevänliga event i centrum för att skapa gemenskap, trivsel och sammanhållning

Trygghetsronderingar
Flemingsberg och Visättra

Enkäten visade att våra hyresgäster i Flemingsberg och Visättra önskar att vi bland annat satsar mer på skötsel och underhåll av vår utemiljö och av gemensamma utrymmen, såsom tvättstugor och miljörum.

Sedan förra kundenkäten har vi därför jobbat med följande åtgärder:

 • Renoverat sex tvättstugor i Flemingsberg och ytterligare fem i Visättra, med nya tvättmaskiner och rörelsestyrd LED-belysning
 • Bytt ljusarmaturer i flera trapphus och källargångar för ökad trygghet
 • Bytt ut tretton hissar i fastigheterna på Sågstuvägen och Terapivägen
 • Rustat upp murarna runt uteplatserna på Terapivägen 4-8 och planterat nya växter i rabatterna där
 • Efter trygghetsronderingar i Flemingsbergs centrum har flera mörka platser fått ny belysning.
 • Genomfört regelbudna ronderingar i våra områden där vi fokuserat på tryggheten på gårdar, garage, källare, trapphus med mera
 • På flera ställen längs Visättravägen har vi öppnat upp ytor, samt gallrat och tagit bort höga buskar som skymt sikten och som upplevts som otrygga. Vi planerar också för nya rabatter och planteringar i vissa områden

Bommar har satts upp i Vårby
Vårby

Enkäten visade att våra hyresgäster i Vårby önskar att vi bland annat satsar mer på skötsel och underhåll av vår gemensamma utrymmen, såsom tvättstugor och miljörum, samt trygghet och säkerhet.

Sedan förra kundenkäten har vi därför jobbat med följande åtgärder:

 • Målat om samtliga miljöhus i Vårby Haga utvändigt
 • Rustat upp grovsoprum på Botkyrkavägen, som målats om, fått nya kärl, fler fraktioner och nya skyltar. Belysningen har bytts ut till LED-belysning
 • Rustat upp flera lekplatser och gårdar
 • Skapat möjlighet att odla i odlingslådor på vissa gårdar
 • Bytt ut hiss på Botkyrkavägen 1
 • Ökat tryggheten på våra bostadsgårdar i Vårby genom att sätta upp nya bommar som stoppar biltrafik
 • Stärkt tryggheten i alla våra garage med bättre belysning
 • Satt upp trygghetsaffischer i våra tvättstugor, där vi bland annat informerar om hur man ska agera vid brand
 • Genomfört trygghetsvandringar i området

Gångtunnel i Skogås
Skogås och Trångsund

Enkäten visade att våra hyresgäster i Skogås önskar att vi bland annat satsar mer på skötsel och underhåll av vår utemiljö.

Sedan förra kundenkäten har vi därför jobbat med följande åtgärder:

 • Upprustning av gångtunnel vid Skogås centrum
 • Ökat fokus på skötsel och underhåll för att skapa trivsamma utemiljöer i Skogås
 • Renovering av portar
 • Målning i trapphus samt ny LED-belysning på ett flertal platser
 • Renovering av hissar både i Skogås och i Trångsund 
 • Bjudit in till flera familjevänliga event i centrum för att skapa gemenskap, trivsel och sammanhållning

Tyck till – det lönar sig!

Snart är det dags för nästa mätning. Årets kundenkät kommer att gå ut till cirka
2 500 hushåll i våra områden, och liksom förra gången kommer enkäten att delas ut personligen av Huges medarbetare. Utdelningen kommer att ske på kvällen den 26 mars.

Vi hoppas att du svarar!

Publicerad:

Senast uppdaterad: