Hoppa till innehållet

Klockarvägens fasader

2018-10-08
Med anledning av att några hyresgäster hört av sig till oss med sin oro för fasadernas konstruktion gällande brandsäkerhet på Klockarvägen 4, 6, 9, 11 och 15 har vi på Huge beställt en oberoende undersökning där man tagit prover på fasaden.

Klockarvägen i centrala HuddingeProverna  visade att fasaden består av betong, 10 cm cellplast, mineralull och puts. Det är en vanligt förekommande sammansättning av material i fasader. Enligt de experter på brandsäkerhet vi anlitat uppfyller fasaderna gällande lagstiftning och brandsäkerhetsregler för bostadsbyggande.

Fasadsystemet är uppbyggt på ett sätt som är accepterat och uppfyller brandsäkerhetskraven som finns. Det är en lösning som har prövats av Statens provningsinstitut (SP, som nu heter RISE) enligt SP Fire 105. Fasaden har också obrännbar putsbärare och har kompletterats med stenull, som förbättrar brandsäkerheten ännu mer, säger Magnus Nordberg, brandingenjör vid Brandkonsulten AB.

Annan isolering
De bygghandlingar vi har avser en typ av isolering, men nu har vår undersökning visat att den isolering som använts är av en annan typ.

– Vi ser allvarligt på att bygghandlingarna inte stämde och därför har vi nu en dialog med den brandexpert som deltog i projekteringen när fastigheterna byggdes och en pågående utredning om det finns något som behöver åtgärdas. Visar utredningen att Huge behöver vidta åtgärder kommer vi göra det, säger Anders Daniels, chef för Fastighetsutveckling på Huge.

Så här är fasaderna på Klockarvägen uppbyggda

  • Väggkonstruktionen uppfyller sin brandavskiljande funktion gentemot andra brandceller genom att obrännbar isolering monterats mellan våningarna och runt fönster. Cellplasten ligger även skyddad från en brand i en lägenhet genom betongkonstruktionen. 
  • Brandspridning i väggen och längs fasadytan begränsas genom att obrännbar isolering monterats mellan våningarna och runt fönster samt att putsen bärs av en obrännbar putsbärare.

Publicerad:

Senast uppdaterad: