Hoppa till innehållet

Förbjudet att elda i hela Stockholms län

På grund av den senaste tidens värme och torka råder extremt hög brandrisk i skog och mark. Därför har Länsstyrelsen bestämt att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark. Förbudet innebär också att det är förbjudet att grilla på Huges grillplatser.

Länsstyrelsens förbud gäller i hela Stockholms län från och med klockan 08:00 den 23 juli 2021. Förbudet gäller tillsvidare. Eldningsförbudet är ett sätt att förebygga och förhindra bränder i skog och mark.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) utanför sammanhållen bebyggelse, det vill säga i skog och mark.

Det skärpta eldningsförbudet innebär också att det inte är tillåtet att grilla med fast bränsle vid allmänna fasta grillplatser. Det innebär att det är förbjudet att grilla i Huges grillar.

Däremot är det tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs med gas eller vätska, och att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands.

Detaljerad information om eldningsförbud samt frågor och svar:

Länsstyrelsen Stockholm

Vid frågor kontakta räddningstjänst:

Storstockholms brandförsvar

Södertörns brandförsvarsförbund

Publicerad:

Senast uppdaterad: