Hoppa till innehållet

Huge är med i Allmännyttans Klimatinitiativ

2018-12-07
Huge är med i Allmännyttans Klimatinitiativ – ett gemensamt upprop inom allmännyttan för att minska utsläppen av växthusgaser och minska energianvändningen hos bostadsbolagen.

Klimatinitiativet

Ordförande Gunilla Helmerson och vd Karin Strömberg Ekström. 


Allmännyttans Klimatinitiativ är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. Genom att inspirera och peppa varandra kan bostadsföretagen göra omställningen snabbare än var och en för sig.

"Självklart för oss"

– Att drastiskt minska utsläppen av växthusgaser är en global utmaning som kräver gemensamma ansträngningar, och det är vad Allmännyttans Klimatinitiativ ger oss – möjlighet att inspirera och stödja varandra i arbetet mot ett gemensamt långsiktigt klimatmål. Tillsammans kan vi helt enkelt åstadkomma mer, och därför är det en självklarhet för oss och våra ägare att delta, säger Huges vd Karin Strömberg Ekström.

– Jag ser det som självklart att Huge deltar i klimatinitiativet. Vårt deltagande kan ge ett viktigt bidrag till att minska bolagets klimatpåverkan, säger Gunilla Helmerson, ordförande för Huge.

Utgångspunkten är att alla bostadsbolag inom allmänyttan kan bidra och att ta tillvara på den gemensamma kraften i egenskap av att tillsammans vara en stor beställare som kan ställa krav och driva på klimatomställningen.

Två övergripande mål

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030.
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Klimatinitiativet fungerar så här: alla företag som deltar kan också sätta egna mål, som redovisas öppet och transparent inom initiativet. Resultaten summeras och ambitionen är att alla deltagande företag sedan tillsammans ska uppnå Klimatinitiativets övergripande mål.

Publicerad:

Senast uppdaterad: