Hoppa till innehållet

Huge utreder hyresstöd

2020-03-30
Huges styrelse har idag gett Huges ledning i uppdrag att undersöka de möjligheter och villkor som regeringens förslag om en tillfällig rabatt för lokalhyreskostnader i utsatta branscher kan medföra för bolaget.

Vy över Flemingsbergs centrum

– Vi vill stödja de av coronakrisen hårt pressade lokala näringslivet så mycket vi kan och välkomnar regeringens initiativ. Huges ledning får nu i uppdrag att både utreda möjligheterna av det föreslagna hyresstödet och konsekvenserna för den bolagsordning Huge har, säger Huge Bostäders styrelseordförande Gunilla Helmerson (M).

Huges bolagsordning säger bland annat att ”bolaget inte ska ge individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare”. Eventuella ändringar i bolagsordningen kräver beslut i Huddinge kommuns fullmäktige.

Åtgärder för att hjälpa företagen

– Många lokala företag i Huddinge har drabbats hårt av denna kris och kommunen har därför genomfört ett antal konkreta åtgärder för att hjälpa företagen. Hyresstödet kan vara ytterligare en insats och det är bra att det utreds, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun.

Regeringens stöd är en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronautbrottet. Stödet bygger på att hyresvärd och hyresgäst kommer överens om en tillfällig hyressänkning/hyresrabatt. Enligt förslaget ska staten stå för upp till 50 procent av hyressänkningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Statens kompensation är alltså på maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran, resterande 25 procent står hyresvärden för. Till utsatta branscher räknar man bland annat sällanköpshandel, hotell och restaurang. Hur snabbt stödet kan börja användas beror på när regeringen blir klar med regelverket och på när EU godkänner förfarandet.

Publicerad:

Senast uppdaterad: