Du loggar in med ditt personnummer/organisationsnummer och ditt lösenord. 

Hyrorna för 2019 klara

2019-05-23
Efter beslut i hyresmarknadskommittén, HMK, har nu Huge Bostäder avtalat med Hyresgästföreningen om en genomsnittlig hyreshöjning på 2,3 procent från och med 1 april.

Förhandlingarna mellan Huge Bostäder och Hyresgästföreningen om hyrorna för 2019 inleddes i november förra året. Då parterna inte lyckades komma överens gick ärendet i mars vidare till Hyresmarknadskommittén, HMK, som prövar tvister i samband med hyresförhandlingar. HMK har nu beslutat att hyreshöjningen ska bli 2,3 procent och gälla från 1 april 2019.

Huge har i förhandlingarna bland annat pekat på den allmänna kostnadsökningen för värme, el och vatten.

– Efter dessa långdragna förhandlingar känns det bra att äntligen kunna ge våra hyresgäster besked om vilken hyra de kan räkna med närmaste året, säger Huge Bostäders vd Karin Strömberg Ekström.