Hoppa till innehållet

Ombildning av fastighet i Vårby Gård

Huge Bostäder har sålt en fastighet i Vårby Gård till en nybildad bostadsrättsförening. Det är Lövgården 1 med 196 lägenheter på Duvbergsvägen 2-46 som ombildas till bostadsrätter. Köpeskillingen är 268 miljoner kronor.

– Det blir ett välkommet tillskott av bostadsrätter i ett område som kraftigt domineras av hyresrätter, säger Huge Bostäders styrelseordförande Gunilla Helmerson (M).

Ombildningen följer bolagets ägardirektiv, där det betonas att Huge ska medverka till blandade upplåtelseformer i varje kommundel och underlätta för hyresgäster som vill ombilda. Ombildningen är också i linje med kommunens ambition om blandade boendeformer.

– Försäljningen ger en bra förstärkning av vår kassa då vi har stora investeringar framför oss, både vad gäller nyproduktion och upprustningar, säger Huge Bostäders vd Karin Strömberg Ekström.

Möjlig ombildning i Trångsund

Huge Bostäders styrelse har valt att lämna ett priserbjudande för ombildning av fastigheten Banjon 1 med 82 lägenheter på adresserna Vistvägen 1, Bridgevägen 10-12 och Stortorpsvägen 41 i Trångsund. Innan tillträde bestäms måste dock föreningen finna en finansieringslösning.

Inga ombildningar skedde under 2017.

Publicerad:

Senast uppdaterad: