Hoppa till innehållet

Rabatt på hyran för drabbade lokalhyresgäster

I måndags tog kommunfullmäktige beslut om avsteg från Huges bolagsordning, vilket möjliggör tillfälliga hyresreduceringar till enskilda näringsidkare. Huge kan nu erbjuda rabatt på hyran till lokalhyresgäster som drabbats av coronakrisen. Sedan tidigare finns också bland annat möjligheten att få anstånd med hyran och att själv bestämma över öppettider.

Så här fungerar hyresreduceringen hos Huge:

  • Hyresrabatter kommer att erbjudas vissa utsatta branscher som sällanköpshandel, hotell och restaurang.
  • Hyresrabatterna är tillfälliga och erbjuds i tre månader, april-juni. Det går att ansöka om hyresrabatt i efterhand för april månad.
  • Varje ansökan om hyresrabatt prövas enskilt. Lokalhyresgäster som beviljas rabatt får en hyressänkning på upp till 50 procent på den fasta delen av hyran.
  • För att kunna få hyresrabatt ska lokalhyresgästen visa att företagets ekonomi har försämrats till följs av coronakrisen, genom att till exempel redovisa omsättning.
  • Eventuellt obetalda hyror innan april kommer att vägas in vid genomgång av ansökan om hyresrabatt.
  • Överenskommelse om hyresreducering kommer att läggas som ett tilläggsavtal till det befintliga hyresavtalet.

Ansökan om hyresreducering

Vi kontaktar de hyresgäster som vi redan har påbörjat en dialog med om det ekonomiska läget. Men lokalhyresgäster kan också själva höra av sig till oss med en ansökan om hyresreducering. Då ska blanketten nedan användas och skickas med post till oss. Fyll i, skriv under, bifoga eventuella bilagor och skicka till:
Huge Bostäder AB
Att: Kommersiella lokaler
Box 1144
141 24 Huddinge

Alla uppgifter måste vara med för att vi ska kunna ta ställning till lokalhyresgästens behov av hyresrabatt.

Blankett hyresreducering

Fler åtgärder

Här kan du ta del av flera av våra åtgärder för att stötta våra lokalhyresgäster.

Publicerad:

Senast uppdaterad: