Hoppa till innehållet

Regeringens hyresstöd ska implementeras

2020-04-09
Huddinges politiska ledning är överens om att förslaget om hyresstöd till utsatta branscher ska implementeras av Huge så fort regeringen har fattat ett beslut. Förändringar i bolagsordningen eller andra nödvändiga politiska beslut för att kunna tillämpa stödet kommer att behandlas skyndsamt.

Regeringen har tidigare presenterat ett förslag om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader till utsatta verksamheter som har drabbats hårt av coronaviruset. Förslaget ligger hos EU-kommissionen och regeringen meddelade idag att man räknar med att kunna fatta ett beslut nästa vecka.

- Huge har meddelat sina hyresgäster att man beviljar anstånd med aprilhyran i väntan på att det här förslaget tas av regeringen. Vi satte tidigt igång en utredning för att kunna vara snabba när förslaget är beslutat, säger Gunilla Helmerson (M), styrelseordförande för Huge Bostäder.

Om förändringar behöver göras i bolagsordningen eller om andra politiska beslut behöver fattas för att förslaget ska kunna implementeras i bolaget är den politiska ledningen redo att agera skyndsamt för att underlätta för företagarna.

- Så fort regeringen har fattat ett beslut kommer vi att använda oss av möjligheten att ge stöd till våra lokala företagare som hyr av Huge. Vilka förslaget omfattar och hur stort stödet blir utreds just nu av Huge i dialog med hyresgästerna, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

Regeringens förslag gäller från och med 1 april till 30 juni. När förslaget om hyresstöd implementeras i Huddinge kommer det också att gälla från och med 1 april till 30 juni.

Läs pressmeddelandet från den politiska ledningen i Huddinge kommun

Publicerad:

Senast uppdaterad: