Du loggar in med ditt personnummer/organisationsnummer och ditt lösenord. 

Så arbetar Huge med OVK

2017-10-25
Sedan början av året arbetar Huge hårt för att samtliga våra fastigheter ska ha en godkänd ventilation. Här kan du ta del av arbetet som görs.

ventilationsvartvit.jpg
Vår drifttekniker Tom Barger mäter luftflödet i ventilationen.

Vad är OVK?
OVK är en förkortning av obligatorisk ventilationskontroll. Detta görs regelbundet i våra byggnader för att kontrollera att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen görs av en certifierad oberoende kontrollant som vi har avtal med.

Hur ofta måste ventilationen i en fastighet besiktigas?
OVK-besiktningen ska utföras var tredje eller sjätte år beroende vilken typ av ventilationssystem som är installerad i fastigheten.

Vad händer om ventilationen blir underkänd i en kontroll eller besiktning?
Då måste vi som fastighetsägare åtgärda bristerna så fort som möjligt. Sedan görs en ny kontroll för att se att ventilationen lever upp till de krav som ställs.

Hur vet jag om lokalen/bostaden jag vistas i har en godkänd OVK?
Besiktningsmannen utfärdar ett intyg som visar att besiktningen har gjorts, med datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datumet för nästa besiktning. Vi som fastighetsägare sätter sedan upp intyget på väl synlig plats i fastigheten, oftast på en anslagstavla i entrén.

Vem är det som ansvarar för att OVK genomförs?
Det är fastighetsägaren som ansvarar att OVK-besiktningen blir utförd. Kommunens byggnadsnämnd följer upp och bevakar att fastighetsägarna utför OVK-besiktningar på sina fastigheter.

Är det samma besiktningsman som ombesiktigar fastigheten efter att brister har funnits och åtgärdats?
Det behöver det inte vara. Vi arbetar alltid med våra ramavtalade företag. Därför kan det ibland vara olika besiktningsmän som utför den inledande besiktningen och som sedan utför den godkända besiktningen.

Huge har under 2017 haft många fastigheter utan en godkänd ventilation. Vad görs åt det?
Vi tar frågan på största allvar och jobbar nu systematiskt med att åtgärda alla brister så att vi kan ha godkänd ventilation i samtliga våra fastigheter. Våra hyresgäster ska känna sig trygga med att Huge arbetar strategiskt och långsiktigt med att säkerställa en god ventilation.

Vad gör Huge rent konkret för att komma i kapp med ventilationsarbetet?
Vi har nu tillsatt resurser med bland annat myndighetssamordnare och projektgrupp som arbetar strategiskt med planering, uppföljning av besiktningar och åtgärder inom OVK.

När ska alla fastigheterna ha en godkänd ventilation?
Målet är att under 2018 vara i fas med att ha godkända OVK. Våra hyresgäster ska ha en bra ventilation, det ska vara en hygienfaktor och det är olyckligt att vi inte redan idag kan uppfylla det i alla våra byggnader.

Stämmer det att Huge kan få böter eftersom man åtgärdat bristerna för sent?
Ja, tyvärr stämmer det. Men nu vänder vi skutan, åtgärdar felen och ser till att vi inte hamnar i den situationen igen. Det nya Huge Bostäder kommer att ha ambitionen om nolltolerans mot icke godkända OVK.  

Vad kan man som hyresgäst göra för att förbättra inomhusklimatet?
Det beror lite på vad man upplever är felet. Känslan att det inte finns någon luft beror oftast på att det är för varmt inne. Likaså om man upplever att luften är väldigt torr, skruva då ner radiatorerna så kommer luften bli bättre. Många glömmer också att rengöra ventiler och köksfläktar. Städning överlag påverkar. Är det dammigt i lokalen eller bostaden dammar ventilationen igen snabbare.