Hoppa till innehållet

Så hjälper vi våra lokalhyresgäster i coronakrisen

2020-04-14
Många av våra lokalhyresgäster har det ekonomiskt tufft då kundunderlaget sviktar och intäkterna uteblir. Vi ser över vilka möjligheter vi har att underlätta i denna kris. Bland annat kan du som lokalhyresgäst få anstånd med hyran och själv bestämma över dina öppettider. Här har vi samlat svaren på de frågor vi just nu får från våra lokalhyresgäster.

Har Huge fryst min aprilhyra?

Idag gäller att de lokalhyresgäster med störst likviditetsbrist kan få anstånd med aprilhyran. Verksamheter har inte automatiskt fryst aprilhyra. Kontakta kundansvarig om du har frågor, eller skicka e-post lokaler@huge.se så återkommer vi till dig.

Jag har löst april men kommer få svårt att betala kommande hyror, vad ska jag göra?

Kontakta kundansvarig eller skicka e-post till lokaler@huge.se. Ange vem du är, ditt bolagsnamn inklusive organisationsnummer. Berätta vilken lokal (fastighetsbeteckning) det gäller och hur vi kan kontakta dig (mobil och e-post). 

Jag vill dela upp min kvartalshyra i månadsinbetalningar, kan jag göra det?

Ja, lokalhyresgäster med kvartalshyra har möjlighet att dela upp betalningen månadsvis. Kontakta kundansvarig på lokaler@huge.se så hjälper vi dig. Ange vem du är, ditt bolagsnamn inklusive organisationsnummer. Berätta vilken lokal (fastighetsbeteckning) det gäller och hur vi kan kontakta dig (mobil och e-post).

Behöver jag följa centrumets ordinarie öppettider?

Du som lokalhyresgäst har möjlighet att, i dialog med Huge, till och med juni (kvartal 2 2020) själv sätta dina öppettider. Huge kommer inte utnyttja vitesklausul i tecknade avtal gällande minimiöppettider som är hänförligt Coronavirusets spridning.

Jag tror jag kan locka kunder till butiken genom exponering utanför min butik, får jag göra det?

Ja, Huge accepterar att du flyttar ut del av din verksamhet utanför din lokal till och med juni (kvartal 2 2020) under förutsättning att du fått godkännande av Huge först. Tänk på att inte blockera ytor som förhindrar tillgängligheten för funktionshindrade och utryckningsfordon.

Regeringen har beslutat om tillfälligt hyresstöd till utsatta branscher, vad händer med det?

 Det statliga hyresstödet till utsatta branscher kommer att implementeras av Huge, i dialog med varje enskild lokalhyresgäst. 

Läs mer om detta i tidigare nyhet. 

Publicerad:

Senast uppdaterad: