Hoppa till innehållet

Samarbetet med Läxhjälpen förlängs

Förra våren inledde vi ett samarbete med organisationen Läxhjälpen. Tack vare det har elever i Vårbyskolan fått läxhjälp flera dagar i veckan. Nu förlängs samarbetet ytterligare ett år.

Ungdomar som studerar

Stiftelsen Läxhjälpen är en ideell organisation som funnits sedan 2008. De bedriver läxhjälp på skolor som ligger under rikssnittet för elever som inte uppfyller gymnasiebehörighet. Det ville Huge vara med och stötta och förra våren inledde vi ett samarbete med Läxhjälpen.

Studiero

Huge, Läxhjälpen, eleverna och skolan har varit nöjda med samarbetet och flera av eleverna har höjt sina betyg.

– Det är en mycket bra insats eftersom flera av våra elever har svårt att få hjälp hemma. Flera har även svårt att finna studiero hemma på grund av trångboddhet, berättar Lena Sjögren, rektor på Vårbyskolan.

Nu förlängs samarbetet ytterligare ett år.

– Det känns väldigt roligt att samarbetet gett flera elever hjälp att höja sina betyg. Eftersom elever, Läxhjälpen och skolan är nöjda vill vi fortsätta stödja långsiktigt. Genom att erbjuda läxhjälp ger vi ungdomarna självförtroende och framtidstro, säger Trond Hannerstig, boendeutvecklare på Huge.

Så går det till

I höstas fick 15 elever möjlighet att söka sig till Läxhjälpen. Då många var niondeklassare får 15 nya elever möjlighet att söka sig till Läxhjälpen i höst. Det är skolan som kommer att välja ut elever som de tror är motiverade att få hjälp. Hjälpen erbjuds till de elever som inte har godkänt i något av kärnämnena (svenska, engelska och matematik).

Publicerad:

Senast uppdaterad: