Hoppa till innehållet

Stängda kontor på grund av corona

2020-03-12
Vi tar det coronavirusets spridning i samhället på stort allvar och har vidtagit flera försiktighetsåtgärder. Våra områdeskontor är stängda och vi tar bara emot bokade besök.

Coronaviruset

Huge följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör vi vad vi kan för att inte utsätta våra hyresgäster, medarbetare och entreprenörer för smitta. Det innebär bland annat att medarbetare som är sjuka eller har förkylningssymptom stannar hemma. Vi är också extra noga med handhygien och med att hålla avstånd till varandra och våra hyresgäster.

Stängda områdeskontor

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning som stor. Därför är våra områdeskontor stängda och vi tar enbart emot bokade besök. Vi ser helst att du kontaktar oss via e-post, telefon eller Mina sidor. Behöver du träffa någon av våra kundvärdar, ber vi dig ringa och boka en tid på 08-502 360 10.

Så hanteras felanmälningar

På grund av covid-19 åtgärdar vi endast akuta fel eller ärenden.

Hur länge ska det vara så här?

Vi vet inte hur länge det här läget kommer gälla. Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Utifrån det beslutar vi löpande hur vi ska agera.

Mer information om corona

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13, som är tillgängligt dygnet runt.         

Read in another language?

Read in another language?

Would you like to read this information in a language other than Swedish?

Translation into other languages via google translate

Publicerad:

Senast uppdaterad: