Hoppa till innehållet

Stängda kontor pga corona

2020-03-12
Vi tar det nya coronavirusets spridning i samhället på stort allvar och har vidtagit flera försiktighetsåtgärder. Våra områdeskontor är stängda och vi tar bara emot bokade besök.

Coronaviruset

Huge följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör vi vad vi kan för att inte utsätta våra hyresgäster, medarbetare och entreprenörer för smitta. Det innebär bland annat att medarbetare som är sjuka eller har förkylningssymptom stannar hemma. Vi är också extra noga med handhygien och med att hålla avstånd till varandra och våra hyresgäster.

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning som stor. Därför har vi beslutat att hålla våra områdeskontor stängda och enbart ta emot bokade besök. Vi ser helst att du kontaktar oss via e-post, telefon eller Mina sidor. Behöver du träffa någon av våra kundvärdar, ber vi dig ringa och boka en tid på 08-502 360 10.

Så hanteras felanmälningar

På grund av covid-19 åtgärdar vi främst akuta fel eller ärenden. I samråd med dig som hyresgäst kan vi även åtgärda andra fel under förutsättning att vi kan följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du ska vara frisk och vi måste kunna hålla ett avstånd till dig på minst två meter. Åtgärder kan också utföras om du som hyresgäst inte är hemma.

Då vi sedan i mars endast utfört akuta felanmälningar finns det många icke akuta felanmälningar som inte blivit åtgärdade och vi hoppas på din förståelse för att det kan ta längre tid än vanligt innan vi hanterar just din felanmälan.

Under hösten kommer vi även att utföra fler underhållsåtgärder, såsom radonmätningar, i samråd med dig som hyresgäst och våra entreprenörer. Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska självklart tillämpas.

Hur länge ska det vara så här?

Vi vet inte hur länge det här läget kommer gälla. Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Utifrån det beslutar vi löpande hur vi ska agera.

Mer information om corona

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13, som är tillgängligt dygnet runt. Du kan också läsa mer på hemsidorna nedan.

Länkar till mer information om coronaviruset

Folkhalsomyndigheten.se – frågor och svar om coronaviruset

1177.se – om coronaviruset

Sll.se – om coronaviruset

Vardgivarguiden.se – om coronaviruset

Regeringen.se – information från UD

European Centre for Disease Prevention and Control

Read in another language?

Read in another language?

Would you like to read this information in a language other than Swedish?

Translation into other languages via google translate

Publicerad:

Senast uppdaterad: