Hoppa till innehållet

Begränsad in- och utfart till garaget

Vårby
Nu är det snart dags att renovera infarten till garaget vid Bäckgårdsvägen 14-18 i Vårby gård. Samtidigt som vi gör det passar vi på att skapa nya korttidsparkeringsplatser för att underlätta lämning och hämtning vid förskolorna.

Under vecka 34 (från och med 22 augusti) påbörjar vi beläggningsarbetet vid garaget vid Bäckgårdsvägen 14-18 i Vårby gård.

Detta kommer att innebära vissa störningar för de hyresgäster som hyr garageplats. För att underlätta för berörda hyresgäster kommer vi att fokusera arbetstiden till dagtid, alltså inte på morgonen eller senare på eftermiddagen då många behöver passera ut och in i garaget. Arbetet kommer att pågå fram till och med vecka 38 (23 september).

Ny asfalt vecka 38

Under vecka 38 kommer vi att behöva stänga in- och utpassage helt och hållet när ny asfalt ska läggas. 

Publicerad:

Senast uppdaterad: