Hoppa till innehållet

Markarbeten utanför entréer i Vårby

Vårby
Under några dagar behöver vi gräva utanför entrén mot gatan till ditt hus. Vi hoppas att arbetet ska flyta på enligt plan och inte medföra alltför stora besvär för dig.

Arbetet kommer att utföras enligt följande tidplan:

Mark- och schaktarbeten utanför entréer

Solhagavägen 8, 10, 16, 18, 24 och 26:  13–15 mars
Solhagavägen 32 och 34: 20 mars

På Solhagavägen är det endast entréerna mot gatan som påverkas av arbetet.

Mark- och schaktarbeten i anslutning till byggnad

Botkyrkavägen 1 och 3:       16-17 mars
Botkyrkavägen 5 och 7:       21-24 mars

Mark- och schaktarbeten vid parkering

På Botkyrkavägen 3 kommer parkeringen att tillfälligt stängas av. Vid behov kan entreprenören köra undan maskinen. Du får dock räkna med lite extra tid vid in- och utfart.

Asfalteringsarbeten

Vi planerar att utföra asfalteringsarbeten under vecka 13, alltså den 27-31 mars.

 

Publicerad:

Senast uppdaterad: