Hoppa till innehållet

Kakor på Huge.se

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda. Vad är kakor?

Nya planer för Visättra

2023-04-25 Visättra, Flemingsberg
Med stöd av oss på Huge har Huddinge kommun tagit fram ett förslag till planprogram för Visättra. Under april och maj genomför man ett så kallat plansamråd för att presentera förslaget, prata med medborgarna och fånga in synpunkter som kan påverka programmet.

- Det finns många goda möjligheter att utveckla och förtäta Visättra. Vi har deltagit aktivt i arbetet med programmet och lyfter fram ett antal förtätningsmöjligheter vid våra fastigheter, säger Huges projektutvecklare Hayder Hatem.

Samråd med öppet hus 26 april

Planprogrammet för Visättra är på samråd mellan den 17 april och 26 maj 2023. Onsdagen den 26 april kl. 18.00–19.30 har kommunen ett öppet hus i Visättraskolans matsal på Visättravägen 61. Kommunens plansektion finns då på plats för att besvara frågor om planprogrammet.

Fakta - Bakgrund

  • Med utgångspunkt i visionen för Flemingsberg, som formulerats i utvecklingsprogrammet för Flemingsberg och i riktlinjerna från utvecklingsplanen för Flemingsberg, syftar planprogrammet för Visättra att möjliggöra en robust och översiktlig struktur och markanvändning för området.
  • Planprogrammet anger mål och riktlinjer för utveckling med omkring 2000 nya bostäder, förskolor, skola, parker, nya arbetsplatser samt offentlig och kommersiell service.
  • Visättra föreslås även programmeras med nya offentliga mötesplatser och stråk som stärker sammankopplingen av området med omgivningarna och då särskilt med Flemingsbergsdalen.

Fakta - Vad innebär planprogrammet?

Ett planprogram är det första steget i en detaljplaneprocess enligt plan- och bygglagen (PBL). I planprogrammet anger kommunen utgångspunkter och riktlinjer som är vägledande för den fortsatta planeringen. Planprogrammet för Visättra ska vara ett underlag för efterföljande detaljplaner i området.

Publicerad: