Hoppa till innehållet

Kakor på Huge.se

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda. Vad är kakor?

Planering och projektering inför renovering på Fäbodvägen och Laduvägen

Skogås
Innan en större renovering, som ett stambyte, kan starta gör Huge en förstudie. Förstudien för Fäbodvägen 7-29 och 30-46 samt Laduvägen 6-16 och 18 A-C har pågått sedan hösten 2023 och nu ska projekteringen av stambytet påbörjas.

Under 2024 arbetar Huge med förstudien inför renoveringen av Laduvägen 6-16 och 18 A-C. Det innebär att vi undersöker vilka åtgärder som behöver göras samt hur de ska kunna genomföras på bästa sätt. Under förstudien har vi besökt vissa lägenheter för att kunna skapa oss en uppfattning om skick på lägenheterna och fastigheten i stort. Förstudien låg sen till underlag för det beslut om renovering som Huges styrelse fattat.

Renoveringen omfattar flera hus på Fäbodvägen och Laduvägen och vi räknar med att sätta igång arbetena tidigast sommaren 2025. Vi vet inte ännu i vilken ordning husen ska renoveras, men återkommer med mer information om när det är dags för renovering i respektive hus.

Hösten 2024 kommer vi starta upp dialogen med hyresgästerna och återkomma med mer information där vi berättar om kommande informationsmöten och det medgivande som vi för renoveringen. För renoveringen kommer det även startas en samrådsgrupp som ska ge värdefulla inspel inför renoveringen.

Stambyte i huset

Ett stambyte innebär bland annat att vi byter alla vatten- och avloppsrör och elledningar. Du får också ett helt nytt badrum och toalett om du har en separat. Hur lägenheten i övrigt kommer påverkas av renoveringen kommer vi återkomma med.

Senast uppdaterad:

Upprustning

Vi rustar upp

Av Huges knappt 8 000 bostäder är drygt hälften från 1960- och 1970-talet och i behov av upprustning – ett arbete som kommer pågå de kommande 10–12 åren. 

Läs mer om upprustningen