Hoppa till innehållet

Träd fälls för att göra plats för ny blommande trädallé

Vårby
Av flera olika anledningar behöver Huge fälla träden som står i allén i Vårby gård. Arbetet med att ta ner träden påbörjas onsdag den 20 april och beräknas ta ungefär en vecka.

Under tiden vi fäller träd kommer det vara svårt att ta sig förbi lastbilen på gångvägen, välj därför gärna att gå en annan väg.

Varför tas träden bort?

Träden har genom åren vuxit sig för stora. Detta gör att de hindrar god sikt, stänger ute dagsljus och skymmer viktigt kvällsljus från belysningar. Därför kommer alla träd i allén att bytas ut till luftiga, lägre och blommande träd. De nya träden gör det lättare för annan lägre växtlighet att trivas, och ökar också den biologiska mångfalden, till exempel viktiga insekter.

När planteras de nya träden?

De nya träden planteras under hösten 2022.

Mer på gång i Vårby Gård

Inom kort påbörjar vi arbetet med parken vid allén. Här blir det plats för lek, stunder i solen och trevliga dagar med familjen.

Publicerad:

Senast uppdaterad: