Hoppa till innehållet

Tyck till om planerna vid Tingshuset

Centrala Huddinge
Tuss Fastighets AB planerar att bygga ett nytt bostadskvarter och garage vid Tingshuset i Huddinge. Just nu pågår en detaljplaneprocess för området. Inför byggnationen av garaget hålls samråd där allmänheten har möjlighet att tycka till och komma med synpunkter.

Bakgrunden till samrådet är att Tuss Fastighets AB behöver leda bort grundvatten och eventuellt även göra skyddsinfiltration när de ska bygga garaget. Detta behöver godkännas i mark- och miljödomstolen – och inför det ska samråd hållas.

Syftet med samrådet är att alla som berörs av det planerade projektet i ett tidigt skede ska få möjlighet att påverka kommande beslut och lämna upplysningar att ta hänsyn till i den fortsatta planeringen.

Du kan läsa mer om byggprojektet och samrådet på www.klovern.se/tingshuset-samrad. Eventuella synpunkter ska lämnas senast 6 februari. 

Därför informerar vi på Huge om samrådet

Vi på Huge har som fastighetsägare till hus i närheten blivit ombedda att informera dig som hyresgäst om samrådet. Om du inte har synpunkter kring planerna på grundvattenbortledning eller skyddsinfiltration behöver du inte göra någonting.

Publicerad:

Senast uppdaterad: