Hoppa till innehållet

Arbete med värme- och kallvattenstammarna på Klockarvägen

Centrala Huddinge
Under det senaste året har värme- och kallvattenstammarna i husen på Klockarvägen 4, 6, 9, 11, 15 och 17 i centrala Huddinge byggts om. Under vecka 44 justerar våra drifttekniker värmekurvorna för att alla lägenheter ska ha rätt temperatur.

Under 2018-2019 byggdes värme- och kallvattenstammarna om i fastigheterna eftersom värme alstrats i lägenheterna. Vintern 2019-2020 blir den första efter ombyggnation och Huge kommer inom kort att följa upp temperaturerna i fastigheten.

Pågående åtgärder

Våra drifttekniker har nu justerat värmekurvorna en aning och detta kommer att fortsätta under vecka 44. Värmekurvan är det som justerar den temperatur som går ut i elementen i fastigheten och den är kopplad till utetemperaratur. Temperaturen i systemet ökar då med sjunkande utomhustemperatur.

Kommande åtgärder

Installation av permanenta temperaturgivare i samtliga lägenheter. Med dessa kan vi läsa av aktuell temperatur i lägenheten via dator. 

Publicerad:

Senast uppdaterad: