Du loggar in med ditt personnummer/organisationsnummer och ditt lösenord. 

Arbete vid Forellgaraget

Centrala Huddinge
Just nu pågår markarbete vid Forellgaraget vid Huddinge centrum. Det är tillgängligheten till garaget som ska förbättras.

Arbete pågår vid Forellgaraget

Vid infarten till Forellgaraget pågår just nu ett arbete för förbättra tillgängligheten. I slutet av september kommer en liten gångväg och en ramp finnas på plats så att det ska bli lättare att ta sig till och från garaget.

De skulpterade träden kommer ställas tillbaka, då monterade på betongfundament. Runtom planteras låg växtlighet av våra trädgårdsmästare.