Hoppa till innehållet

Arbete vid Sjödalsbacken

Centrala Huddinge
På uppdrag av Huddinge kommun byter Skanska och Stockholm Vatten och Avlopp ut dagvatten- och avloppsledningarna som går tvärs igenom Sjödalsparken. Som en del i det arbetet påbörjas ett arbete med att riva pollare och träd som står mellan Klockarvägen och Sjödalsbacken i centrala Huddinge .

Pollare

Just nu pågår ett större arbete i Sjödalsparken. På uppdrag av Huddinge kommun byter Skanska och Stockholm Vatten och Avlopp ut dagvatten- och avloppsledningarna som går tvärs igenom parken. 

Väg mellan Klockarvägen och Sjödalsbacken

Onsdag den 26 februari påbörjas arbetet med att riva pollare och träd som står mellan Klockarvägen och Sjödalsbacken. Detta görs för att kunna tillåta trafik på Sjödalsbacken under projektet. Just detta arbete påverkar inte trafiken. 

Väg stängs av 

Tisdag och onsdag den 3-4 mars utför Skanska schaktning i den del av Sjödalsbacken som ligger i anslutning till Sjödalsvägen. Under dessa dagar stängs trafiken av tillfälligt på Sjödalsvägen och dras istället via Klockarvägen. 

Vecka 16 är det dags att stänga av Sjödalsvägen helt och hållet under en period på cirka 16-17 veckor. Under denna period omdirigeras all trafik som ska till Sjödalsvägen till Klockarvägen och Sjödalsbacken. 

Frågor om arbetet i Sjödalsparken?

Om du har frågor kring projektet  vänder du dig till Huddinge kommun, telefon: 08-535 300 00. Det går också bra att läsa mer på Huddinge kommuns hemsida om arbetet i parken.

Läs mer om arbetet på Huddinge kommun

Publicerad:

Senast uppdaterad: