Du loggar in med ditt personnummer/organisationsnummer och ditt lösenord. 

Arbeten för bättre ventilation i Vårby

Vårby
Huge arbetar för att alla lägenheter ska ha bra ventilation och därmed ett bra inomhusklimat. Under närmaste tiden är flera ventilationsprojekt på gång, bland annat
på Bäckgårdsvägen 2–40 i Vårby, där injusteringar och kontroller av ventilationen ska göras.

– Ventilation behövs för att vi ska må bra i inomhusmiljön, förklarar Richard Krentzel, driftchef på Huge. Det handlar om att ha ett jämnt flöde av luft i alla lägenheter. Vi börjar med att mäta flödet och bestämmer sen vilka åtgärder som behövs för att förbättra det. Det kan vara att rengöra luftkanalerna och se till att ventilerna i fönstren är öppna. 

Arbetet beräknas pågå under mars till slutet av maj. 

– För att kunna göra vårt arbete och få en godkänd ventilation är det viktigt att vi får tillträde till alla lägenheter. Vi meddelar en månad i förväg om åtgärderna som ska göras och under vilken period. Sen påminner vi igen med mer detaljerad information om vilken dag och tid vi ska komma. Kan man inte vara hemma den dagen lämnar man sin dörrnyckel i nyckeltuben som sitter på ytterdörren. Vi kan behöva komma in fler gånger, säger Richard Krentzel. 

En del arbeten kommer att utföras av externa entreprenörer, som dock alltid måste visa så kallad ID06-legitimation. Liknande arbeten kommer under året också att pågå i Flemingsberg och i Skogås. 

Utbildning i inomhusmiljö 
I början av året fick bland andra förvaltare och fastighetsvärdar på Huge gå en utbildning i ämnet inomhusmiljö. Kursen handlade om allt från ventilation till fukt och mögel. Utbildningen syftade till att ge medarbetarna större insikt i hur Huge kan jobba med inomhusmiljön och samtidigt göra det lättare att bemöta de boendes egna funderingar i frågan.