Du loggar in med ditt användarnamn (ÅÅMMDDNNNN) och ditt lösenord. 

Asfaltsarbeten i Björnkulla under vecka 32

Flemingsberg
Vi kommer att starta upp asfaltsarbeten i Björnkulla under nästa vecka. Anläggningsarbetena kommer att pågå under hela veckan. Framkomligheten blir därför begränsad den här perioden.

Läs mer i bifogad fil