Problem med åtkomst till Mina sidor

Problem med åtkomst till Mina sidor

Våra tekniker arbetar med problemet.

Asfaltsarbeten i Björnkulla under vecka 32

Flemingsberg
Vi kommer att starta upp asfaltsarbeten i Björnkulla under nästa vecka. Anläggningsarbetena kommer att pågå under hela veckan. Framkomligheten blir därför begränsad den här perioden.

Läs mer i bifogad fil