Hoppa till innehållet

Bättre inomhusklimat i lägenheterna i Flemingsberg

2021-03-09 Flemingsberg
Arbetet med att förbättra värmen och ventilationen i bostäderna i Flemingsberg har stått på paus under en tid på grund av rådande coronaläge. Eftersom flera läckage uppstått behöver vi trots detta utföra förbättringsarbetet. Huge följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Våra entreprenörer kommer byta ut radiatorer (element) för att montera nya värmerör och för att utföra arbeten med ventilationen. Vanligtvis krävs flera besök i varje lägenhet under den tid som arbetet pågår. Störande ljud kommer tyvärr att förekomma under arbetet.

Följande adresser berörs:

Terapivägen 8 A-D – arbetet påbörjas 2021-04-12 beräknas pågå cirka 9 veckor
Terapivägen 6 A-D – arbetet påbörjas 2021-05-17 beräknas pågå cirka15 veckor (semester juli)
Diagnosvägen 7 A-D - arbetet påbörjas 2021-08-03 beräknas pågå cirka 8 veckor

Arbetet kommer att utföras av entreprenören Botkyrka VVS & Fastighetsservice AB och SDC Stockholm Design & Construction AB. Självklart ska entreprenören alltid kunna visa ID06-legitimation.

Publicerad:

Senast uppdaterad: