Du loggar in med ditt personnummer/organisationsnummer och ditt lösenord. 

Begränsad framkomlighet på Korpstigen

Trångsund
Måndagen den 11 mars monteras byggkranen som används i vårt nyproduktionsprojekt Prinsen ner. Det innebär begränsad framkomlighet på Korpstigen denna dag.

Under måndagen den 11 mars kommer byggkranen som idag står uppställd på Korpstigen att demonteras. Detta innebär att framkomligheten kommer vara  begränsad runt byggarbetsplatsen och på Korpstigen.

Eftersom detta är ett riskmoment är det väldigt viktigt att respektera avspärrningar.

Tack för visad hänsyn!