Hoppa till innehållet

Begränsning av parkering samt omdirigeringen av trafik till och från Sjödalsvägen

2020-03-25 Centrala Huddinge
Just nu pågår ett större arbete i Sjödalsparken. På uppdrag av Huddinge kommun byter Skanska och Stockholm Vatten och Avlopp (SVOA) ut dagvatten- och avlopps-ledningarna som går tvärs igenom parken.

Karta över den nya vägen till Sjödalsvgen
Snart är det dags att stänga av Sjödalsvägen vid Huddinge centrum.

Följande datum gäller: 

Måndagen den 30 mars öppnas den nya infarten från Klockarvägen till Sjödalsbacken. 

Måndagen den 6 april Parkeringsplatserna 1-6 och 53-56 på parkeringen vid Sjödalsvägen behöver utrymmas eftersom en byggväg ska anläggas på den östra delen av parkeringen. Ett tillfälligt parkeringstillstånd i Forellgaraget skickas hem till dig som är berörd av denna ändring. Samma vecka stängs även ena halvan av Sjödalsvägen av vilket innebär att gatan blir enfilig under några dagar. 

Måndagen den 13 april är det dags att stänga av Sjödalsvägen helt och hållet under en period på cirka 20 veckor. Under denna period omdirigeras all trafik som ska till Sjödalsvägen till att istället gå via Klockarvägen och Sjödalsbacken. Skyltar kommer att visa omdirigeringen av trafiken. 

Frågor?

Om du har frågor om projektet i Sjödalsparken hänvisar vi dig till Huddinge kommun. Antingen kontaktar du dem via telefon 08-535 300 00 eller läser mer på Huddinge kommuns hemsida

Publicerad:

Senast uppdaterad: