Du loggar in med ditt personnummer/organisationsnummer och ditt lösenord. 

Dags för nya värmestammar

Flemingsberg
Sommaren 2019 påbörjas arbetet med nya värmestammar i Flemingsberg. Värmerör och radiatorer ska bytas ut, vilket kommer att ge en jämnare temperatur i lägenheterna. Läs här hur det kommer att gå till.

Huge ska rusta upp 5 500 av sina totalt 8 000 lägenheter under de närmaste åren. En punkt är nya värmestammar för omkring 1 000 lägenheter. Utbytet av värmestammar på Diagnosvägen och Terapivägen planeras att pågå under fyra sommarsäsonger med start 2019.

– ”Värmestammar” kan låta komplicerat men det innebär helt enkelt att vi byter ut radiatorerna
(elementen) och de värmerör som leder till dem, förklarar Jan-Erik Danielsson, Chef för
Teknisk utveckling hos Huge. Han förklarar:
– Detta görs ibland i samband med ett stambyte, men vi vill inte vänta. Vi har sett att det
finns ett akut behov av att göra ett byte så fort som möjligt, eftersom värmestammarna är dåliga.

Blir jämnare inomhustemperatur 

I dag är det svårt att få en jämn inomhustemperatur med det befintliga systemet, vissa lägenheter
är för kalla medan andra är för varma. En del har också råkat ut för vattenläckor som har orsakat vattenskador.
– För hyresgästerna kommer det att bli en stor förbättring. Vi kommer att gå från ett enrörssystem
till ett tvårörssystem och då blir det betydligt lättare att få en jämn temperatur. Och självklart
blir det inga fler vattenläckor från radiatorerna.

Sker på sommaren

Eftersom boende inte ska vara utan värme under de kalla årstiderna kan arbetet enbart utföras
under sommarmånaderna – när värmen ändå är avstängd.

– Vi kör i gång projektet i slutet av april och sedan måste det vara klart i slutet av september, säger Jan-Erik Danielsson och tillägger:
– En annan fördel med att få detta klart är att vi vid ett framtida stambyte inte behöver stänga av värmen. Ett stamrenoveringsprojekt kan pågå under längre tid, och eftersom värmestammarna
inte behöver bytas är man inte längre begränsad till sommaren.

Rätt ordning är viktigt

Värmestammarna i husen går vertikalt genom alla lägenheter. Vid ett byte av värmestammar går byggarbetare in i varje lägenhet och tar bort de gamla rören. Där borras också hål för de nya rören som sedan dras in. Arbetet avslutas med att nya radiatorer installeras och det byggstädas.
– Det är ett omfattande jobb och man måste göra allt i rätt ordning. Därför är det otroligt viktigt att alla boende samarbetar så att projektet rullar på, säger Jan-Erik Danielsson.

Viktiga förberedelser

Redan nu under hösten informeras hyresgästerna. Det kommer också att finnas informationsmöten
att gå på.
– Eftersom vi måste in i alla lägenheter i en viss ordning är det viktigt att vi får tillträde till lägenheten när det är planerat. Det finns tydliga rutiner för hur allt ska gå till och vi har smidiga lösningar för de som inte är hemma dagtid eller är bortresta.


Lägenheten kan behöva förberedas genom att vissa möbler flyttas undan men det går att bo
kvar under arbetets gång.
– Det kan vara lite stökigare än vanligt. På dagtid kommer det att vara byggarbetare på plats som borrar och drar rör genom varje lägenhet.


Just borrandet låter en del och då kan man uppleva oljud i lägenheten, även om det borras i
exempelvis grannlägenheten.

Byte av värmestammar i korthet:

• Arbetet  sker sommartid eftersom de boende inte ska vara utan värme vintertid.
• Element och värmerör byts ut i varje lägenhet.
• De gamla rören avlägsnas och man borrar hål för de nya som dras in. Slutligen installeras nya element.
• Det går bra att bo kvar i sin lägenhet under arbetets gång.
• Berörda kommer att informeras under hösten 2018.