Du loggar in med ditt personnummer/organisationsnummer och ditt lösenord. 

Eldningsförbud

Centrala Huddinge, Flemingsberg, Trångsund, Vårby, Skogås, Visättra
Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län till följd av det varma och torra vädret. Förbudet gäller tills vidare.

Länsstyrelsen har beslutat om att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län och varar tills vidare.

Förbudet omfattar eldning och grillning i parker och på allmänna platser, till exempel på särskilt iordningställda grillplatser i naturreservat.

Elgrillar omfattas inte av eldningsförbudet.

Sedan den 30 juli är det åter tillåtet att grilla på egen tomt. Men brandrisken är fortsatt hög och därför vill vi be våra hyresgäster att inte använda de grillplatser som finns på många av våra gårdar. Tack för din hjälp!