Du loggar in med ditt personnummer/organisationsnummer och ditt lösenord. 

Eljustering saknas på hyresavierna

Flemingsberg
Eljusteringen på hyresavin för juni saknas för de hyresgäster som har individuell elmätning i Flemingsberg.

Tyvärr saknas el-justeringen på hyresavierna för juni månad för de hyresgäster som har individuell  el-mätning i Flemingsberg och på Sågsutvägen 2 E-H.

Detta kommer justeras på hyresavin för juli. 

Vi beklagar de eventuella besvär som detta kan orsaka.