Du loggar in med ditt personnummer/organisationsnummer och ditt lösenord. 

Förbättring av tillgängligheten till Forellgaraget

Centrala Huddinge
Vi ska renovera och förbättra tillgängligheten till Forellgaraget. Under måndagen den 5 november kommer vi ta ner flera träd.

De två popplarna framför Forellgaraget har vuxit sig alltför stora. Vi behöver därför ta ner dem för att de inte ska orsaka skador på byggnad eller förbipasserande. Samtidigt tar vi även ner de två granarna på samma yta, allt som förberedelse inför en kommande anläggning av ny gångväg och renovering av Forellgaraget, preliminärt planerad uppstart 2019. 

Arbetet med att ta ner träden utfördes måndagen den 5 november.

Ny gångväg anläggs

En ny gångväg ska anläggas från vändplanen till nordvästra trapphuset i samband med att vi renoverar garaget. Det som en gång varit grönytor runt popplarna är mycket svåra att plantera nya träd i. Huge lämnar därför trädstammar på cirka 2,5m som kommer att tas vara på och skulpteras. Runtom planteras låg växtlighet av våra trädgårdsmästare. Huges ambition är att få godkänd tillgänglighet till garaget men samtidigt ta vara på och försöka skapa nya grönytor.

Det färdiga resultatet blir en trevligare och tryggare in- och utpasseringen för våra gående parkeringsgäster.

Se när träden skulpteras här

Se resultatet av trädskulpteringen