Problem med åtkomst till Mina sidor

Problem med åtkomst till Mina sidor

Våra tekniker arbetar med problemet.

Förbättringsåtgärder i Huddinge centrum

Centrala Huddinge
För att undvika eftersatta rabatter har flertalet små ytor i Huddinge centrum fått grus och sten. Det är en förbättringsåtgärd som kommer att hålla över tid.