Du loggar in med ditt personnummer/organisationsnummer och ditt lösenord. 

Grupparbeten ger resultat

Stuvsta
En uppskattad del av trädgårdsgruppens arbete är när man genomför ”teamwork” med hela personalstyrkan.

Det innebär att hela gruppen samlas och gör punktinsatser under en dag. Nu senast var man på plats i Stuvsta och Björnkulla. Man gläds speciellt över glada tillrop från boende i områdena!