Du loggar in med ditt användarnamn (ÅÅMMDDNNNN) och ditt lösenord. 

Markarbeten i Huddinge Centrum 

Centrala Huddinge
Efter genomförd besiktning av markomläggningen i Huddinge Centrum noterades ett antal brister. Dessa kommer nu att åtgärdas under maj.

Arbetet kommer att utföras i olika etapper. Huvudsakligen sker arbete på dagtid måndag-fredag kl.06.00-19.00. Störande arbeten kan förekomma efter klockan 07.30. Eventuellt krävs även arbete på lördagar från klockan 08.00, dock inga störande arbeten. 

Etapp 1. Från markytan mellan Forellgaraget och Huge Bostäders entré fram till Systembolaget. Stenpallar placeras utanför Huddinge Tandvårdscenter. Dessa kommer att täckas över och skärmas av med stängsel. 

Etapp 2.  Åtgärd av sättningar utanför Twilfits entré samt markyta från O’Learys entré bort mot Sjödalsparken. 

Etapp 3. Röda stenlinjer på Sjödalstorget åtgärdas. Vid detta arbete kan störande ljud (cirka 4 timmar) förekomma, dock försöker vi minimera detta i möjligaste mån. Även sättning utanför Bronce kommer att åtgärdas i samband med denna etapp. Etablering placeras mittemot besöktoalett vid Mc Donalds, bakom Servicecenter. 

Vi ber om överseende med de störningar som detta arbete kan medföra och hoppas på förståelse.