Du loggar in med ditt personnummer/organisationsnummer och ditt lösenord. 

Nu renoverar vi innergårdarna

Vårby
Nu drar vi igång arbetet med att renovera innergårdarna på Bäckgårdsvägen. Arbetet påbörjas preliminärt under sista veckan av september och beräknas vara klart i mitten av november 2018.

Detta ska vi göra:

  • Träd och buskar. Gårdarna kommer att vara fortsatt gröna. Vi ska planterar en del nya träd och buskar, och ta bort en del växter som är förvuxna eller saknar livskraft.
  • Anpassa lekplatsernaför de små barnen.
  • Bygga odlingslådor som du som boende kan hyra efter att ha ställt dig i kö.
  • Vi bygger bort bollspelsmöjligheternapå innergårdarna. Men det är fortsatt välkommet att spela på bollplanerna på andra platser i området.

Vi kommer att använda mindre grävmaskiner för att utföra en del av renoveringsarbetet. Det kan därför uppstå en del buller när vi bygger på din gård. Men vi hoppas att ni kan överse med detta och se fram emot en förbättrad boendemiljö i området.