Du loggar in med ditt personnummer/organisationsnummer och ditt lösenord. 

Renovering av murar

Flemingsberg
Alla murar vid uteplatserna på Terapivägen 4 i Flemingsberg kommer rivas på grund av dess dåligt skick. Nya murar kommer byggas upp och nya växter kommer planteras.

Med start idag kommer vi riva murarna på Terapivägen. Nya murar kommer byggas upp och vi kommer plantera nya växter. När vi är klara med arbetet sätts nya skärmväggar upp vid alla uteplatser på gården.