Du loggar in med ditt personnummer/organisationsnummer och ditt lösenord. 

Sprängningsarbeten under sommaren

Trångsund
Som en del av markarbetet för bygget av det nya ungdomshuset Prinsen 3 kommer vår entreprenör att utföra sprängningsarbeten med start vecka 24.

Sprängningsarbeten kommer pågå mellan vecka 24 och slutet av augusti.

Allmänheten och boende i närheten ombedes hålla sig borta från arbetsplatsen under de tider då sprängning utförs. Det kommer höras 20 korta signaler vid sprängningens start och en ihållande signal på 10 sek när sprängningen är utförd.

När varningssignal ljuder: gå inte ut på balkong och titta ej ut från fönster.

SPRÄNGNING SKER VARDAGAR 07:00-16:00

Kontaktpersoner frågor gällande sprängningsarbetet
Markus Stamm, Sprängbas Tel: 073-747 12 75
Roj Arslan, Sprängarbetsledare Tel: 070-444 54 88

Läs mer om Prinsen

62 ungdomsbostäder

62 ungdomsbostäder

Centralt i Trångsund byggs 62 lägenheter avsedda för unga. Huset kommer att ha nio våningar och byggs på kullen ovanför Trångsunds centrum, vid Korpstigen.

62 ungdomsbostäder