Upprustning i Visättra centrum

Visättra
Under sommaren kommer det att vara upprustningsarbete av grönytorna i Visättra centrum.

Hela arbetet förväntas vara klart i augusti och det kommer också förberedas för en stor plantering till hösten.