Vattning av nyplanterade träd

2017-05-10 Flemingsberg
En viktig insats nu på våren är vattning av alla våra nyplanterade träd. De får bland annat vattensäckar. Tre stora pelarbokar är nyplanterade i Björnkulla.