Du loggar in med ditt personnummer/organisationsnummer och ditt lösenord. 

Fastighetsunderhåll

Kontinuerligt fastighetsunderhåll är viktigt för att våra bostäder ska vara bekväma att bo i och för att byggnaderna ska stå så länge som möjligt. Här kan du läsa om hur det brukar gå till rent allmänt vid aktuella större och planerade underhållsprojekt på Huge.

Du som hyresgäst får alltid information i god tid innan vi ska påbörja underhålls- eller renoveringsarbeten där du bor.

Vy från Visättra över byggnader i Flemingsberg

Upprustning och stambyte

Huge Bostäder ska under en 15-årsperiod rusta och byta stammar i drygt 5 300 hyreslägenheter i fastigheter byggda under 50-, 60- och 70-talet. Det är ett stort och nödvändigt projekt som kommer att pågå till omkring år 2032.   

Säker boendemiljö och modern standard

Sedan husen byggdes har rörstammar, vatten- och elledningar utsatts för hårt slitage. De måste nu ersättas för att minimera risken för framtida läckor och vattenskador. Vi behöver också byta elanläggningar samt förbättra ventilationen på många håll för att uppfylla dagens myndighetskrav på elsäkerhet och ett gott inomhusklimat.

När vi byter stammar rustar vi lägenheterna som lägst på en basnivå. Det innebär att vi genomför de tekniskt nödvändiga åtgärderna i kök och badrum. Samtidigt med stambytet helkaklar vi badrummen. I köken installerar vi fläktkåpor, ettgreppsblandare och förbereder för diskmaskin. Vi installerar också nya säkrare elanläggningar i bostäderna. Vissa fastigheter kräver mer omfattande renoveringar, då kan även byte av hela kök samt renovering av väggar och golv ingå.

Tekniska undersökningar avgör åtgärdernas omfattning

Hur omfattande åtgärderna i ett upprustningsprojekt blir beror till stor del på vad de tekniska undersökningarna visar på för respektive fastighet.

Läs mer om hur ett upprustnings- och stambytesprojekt går till och hur det kan komma att påverka dig.

Frågor och svar om stambyte

 

 Byte av värmestammar och radiatorer (element)

I Flemingsberg ska vi byta ut radiatorer och värmerör i omkring 1000 lägenheter på Diagnosvägen och Terapivägen. Det är ett projekt som genomförs etappvis under fyra sommarsäsonger med början våren 2019.

Värmesystem som läcker orsakar kostsamma vatten- och mögelskador, och värmen fördelas inte som den ska i lägenheten. Ett bättre värmesystem ger inte bara jämnare och behagligare värme – det ger också en avsevärt lägre energiförbrukning totalt sett.

Läs mer:

Dags att byta värmestammar


Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Som fastighetsägare måste vi enligt krav från myndigheter göra regelbundna kontroller av ventilationssystemen i alla våra fastigheter för att kunna visa att:

  • systemen fungerar
  • att inomhusklimatet är bra

Kontrollerna utförs av certifierade kontrollanter, som också ger förslag på energiåtgången kan minskas. Kontroller görs dels innan ett nytt ventilationssystem tas i bruk, och dels som återkommande besiktningar vart tredje eller sjätte år beroende på typ av system.

 Läs mer om hur Huge jobbar med OVK

Vi följer SABO:s riktlinjer

Vi följer vi de riktlinjer som Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) satt upp för ombyggnad på hyresgästernas villkor . Vi förhandlar också med Hyresgästföreningen om vad som räknas som skälig nivåer för upprustningen och de hyreshöjningar som kan följa som ett resultat av efter det.

I arbetet med att rusta våra fastigheter tar vi hänsyn till:

  • Miljö
  • Hållbarhet
  • Varsamhet
  • Sparsamhet
  • Tillgänglighet
  • Hyresgästernas inflytande

SABO