Du loggar in med ditt användarnamn (ÅÅMMDDNNNN) och ditt lösenord. 

Överlåtelse

Det här behöver du tänka på om du funderar på att överlåta din lokal till någon annan.

Huge måste godkänna överlåtelsen. För att kunna ansöka om överlåtelse måste du ha hyrt lokalen i minst tre år. Har du hyrt lokalen i mindre än tre år krävs synnerliga skäl för att överlåtelsen ska godkännas. Den som övertar hyresrätten får inte ändra på användningsområdet för lokalen efter överlåtelsen. Den som hyresavtalet ska överlåtas till måste uppfylla kreditprövning och andra villkor för att bli godkänd som hyresgäst hos Huge.

I ansökan om överlåtelse av hyresavtal ska du beskriva den nya verksamhet som skall bedrivas i lokalen. Du ska även bifoga intyg om du har synnerliga skäl för överlåtelse. Synnerliga skäl  är vanligen dödsfall, allvarlig sjukdom eller andra särskilt beaktansvärda händelser som gör att det i princip är omöjligt att driva verksamheten vidare. Ekonomiska konsekvenser i form av förluster räknas inte ensamt som ett synnerligt skäl.

Så här gör du får att ansöka om överlåtelse:

Ladda ner blanketten "Ansökan om överlåtelse av hyresavtal för lokal". Fyll i den och lämna den till kundtjänst på Sjödalstorget 7 i Huddinge centrum eller posta till:

Huge Bostäder AB
Box 1144
141 24 Huddinge

Blankett Ansökan om överlåtelse av hyresavtal för lokal

Samtidigt med ansökan ska följande bifogas:

  • Bolagsregistreringsbevis
  • Momsregistreringsbevis
  • F-skattsedel
  • Affärsplan (vid nystartat bolag)